Certificering

Het Belang van het SNA Keurmerk en de NEN-4400-1

De uitzendbranche is een dynamische sector waarin vertrouwen, betrouwbaarheid en naleving van wet- en regelgeving cruciaal zijn. In dit kader spelen het SNA Keurmerk en de NEN-4400-1 norm een essentiële rol. Hier leggen we uit wat deze keurmerken inhouden, waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze bijdragen aan een eerlijke en transparante arbeidsmarkt.

Wat is het SNA Keurmerk?

Het SNA Keurmerk is een certificering van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het is speciaal ontworpen voor bedrijven die arbeid ter beschikking stellen (zoals uitzendbureaus) en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk toont aan dat een bedrijf voldoet aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid en naleving van wet- en regelgeving.

Bedrijven met het SNA Keurmerk worden periodiek gecontroleerd op:

  • Het betalen van loon dat in overeenstemming is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Het afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies.
  • Het controleren van de identiteit van hun werknemers.
  • Het voorkomen van risico’s op boetes en naheffingen door de Belastingdienst en andere instanties.

Het hebben van het SNA Keurmerk geeft opdrachtgevers vertrouwen dat ze zaken doen met een betrouwbare en financieel gezonde partner.

Wat is de NEN-4400-1 Norm?

De NEN-4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan de in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen of werk aannemen. De norm is ontwikkeld om risico’s voor opdrachtgevers te minimaliseren met betrekking tot het niet naleven van wet- en regelgeving door deze ondernemingen.

Belangrijke aspecten van de NEN-4400-1 norm zijn onder andere:

  • Het registreren en identificeren van werknemers die te werk worden gesteld.
  • Het uitvoeren van loonbetalingen volgens de wet.
  • Het afdragen van de juiste bedragen voor belastingen en sociale verzekeringen.
  • Het voorkomen van illegale arbeid.

Waarom zijn het SNA Keurmerk en de NEN-4400-1 belangrijk?

1. Risicobeperking voor opdrachtgevers: Door samen te werken met gecertificeerde bedrijven, kunnen opdrachtgevers het risico op ketenaansprakelijkheid verminderen. Dit betekent dat zij niet aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige belastingen en sociale verzekeringspremies van hun opdrachtnemers.

2. Garantie van betrouwbaarheid: Het SNA Keurmerk en de NEN-4400-1 norm fungeren als een waarborg voor de betrouwbaarheid van de onderneming. Dit is belangrijk in een sector waar fraude en misstanden helaas nog te vaak voorkomen.

3. Verbetering van de branche: Door strenge eisen te stellen en periodieke controles uit te voeren, dragen deze certificeringen bij aan de professionalisering en transparantie van de uitzendbranche.

4. Concurrentievoordeel: Bedrijven met het SNA Keurmerk kunnen zich onderscheiden van concurrenten door hun betrouwbaarheid en naleving van wet- en regelgeving aan te tonen. Dit kan leiden tot meer zakelijke kansen en een groter vertrouwen van opdrachtgevers.

Onmisbaar

Het SNA Keurmerk en de NEN-4400-1 norm zijn onmisbaar in de uitzendbranche. Ze bieden niet alleen bescherming en zekerheid voor opdrachtgevers, maar dragen ook bij aan een eerlijke en transparante arbeidsmarkt. Door te kiezen voor gecertificeerde bedrijven, kunnen opdrachtgevers niet alleen juridische en financiële risico’s beperken, maar ook bijdragen aan een gezondere en eerlijkere branche.

Voor bedrijven in de uitzendbranche is het behalen van het SNA Keurmerk en naleving van de NEN-4400-1 norm dan ook geen overbodige luxe, maar een noodzakelijke stap richting betrouwbaarheid en professionaliteit.

Meer weten over wat dit betekent voor uw samenwerking met ons? Neem contact met ons op!

Add a Comment

Verplichte velden*