Deze disclaimer is van toepassing op de website van CO. CO besteed veel aandacht aan de inhoud, samenstelling en publicatie van deze website. CO kan echter niet garanderen dat de informatie die de website bevat altijd volledig, correct, of vrij van technische of typografische fouten is. Informatie op deze website kan periodiek en/of zonder aankondiging worden gewijzigd.

Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan deze website aanvaardt CO – of enige derde die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site – geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van het (onvermogen tot het) gebruik van deze site, daarmee verbonden links, fouten en/of omissies in de inhoud daarvan. Als bezoeker van onze website ben je zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen onder andere (maar niet beperkt) tot virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Deze website, met inbegrip van de vormgeving, onderliggende software alsmede alle inhoud, grafische voorstellingen en foto’s zijn door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CO.

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.